Jogi Nyilatkozat

Hatályos 2011. január 1. napjától visszavonásig.

1. A weboldal tartalma eltérő megjelölés hiányában a szolgáltató szellemi alkotása, mely így csak a vonatkozó törvényi korlátok között használható fel.

2. A weboldal eredeti tartalma, illetve oldalainak bármilyen alkotóeleme (szöveg, kép, hang, videó, animáció, stb.) csak a szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével használható fel. A szolgáltató engedélye nélkül az oldalak bármely alkotóeleme (együtt és külön-külön is) on-line vagy nyomtatott reprodukálása nyilvános közzététel céljából tilos.

3. Előzetes írásos engedély nélkül a weboldal tartalmi elemei nem helyezhetők el sem nyilvános, sem zárt adatbázisban. A weboldal tartalmi és formai alkotórészei közlési engedély esetén sem változtathatók meg és nem használhatók fel a weboldal tartalmától eltérő célra. A weboldal tartalmának szerzői joga a szolgáltatót illeti meg, kivéve abban az esetben, ha a konkrét dokumentumban más forrás van feltüntetve, illetve a szerzői joggal kapcsolatban egyéb közlés történik.

4. A weboldal tartalma nem minősül hiteles nyilvántartásnak, azt a szolgáltató kizárólag tájékoztató jellegűnek tekinti.

5. A weboldalon elhelyezett linkek, megjelölt helyek és leírások vonatkozásában a szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

7. Amennyiben a felhasználó írásos anyagot bocsát rendelkezésünkre, elismeri, hogy az alkalmas a nyilvánosságra hozatalra, és hozzájárul ahhoz, hogy a szolgáltató - minden felelősség nélkül - közzéteheti, tartalmát (részben vagy egészben) felhasználhatja.

8. A szolgáltató nem vállal felelősséget semmiféle kárért és különösen a szolgáltató nem tehető felelőssé semmilyen közvetlen vagy közvetett, járulékos vagy másodlagos károkért, elmaradt nyereségből, jövedelem elmaradásából vagy használat kiesésből származó olyan károkért, amelyek a weboldalain található információból fakadnak, illetve azokkal kapcsolatosak.

9. A felhasználási feltételek módosulása esetén, annak tartalmát a szolgáltató jelen weboldalon közzéteszi. Jelen jognyilatkozat a weboldalon közzétett adatvédelmi nyilatkozattal és felhasználási feltételekkel együtt kötelező érvényű minden felhasználóra.

Budapest, 2011.szeptember.1.