RÁCKEVEI (SOROKSÁRI) DUNA-ÁG (RSD) ÉS MELLÉKVIZEI
Megye: Pest megye
Vízkezelő: Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség

Éves általános ifjúsági területi jegy - ÁLTALÁNOS IFJÚSÁGI ÉVES - - - 5,000 HUF
Éves általános gyermek területi jegy - ÁLTALÁNOS GYERMEK ÉVES - - - 500 HUF
Heti általános felnőtt területi jegy - ÁLTALÁNOS FELNŐTT HETI - - 16,000 HUF -
72 órás általános felnőtt területi jegy - ÁLTALÁNOS FELNŐTT 72 ÓRÁS - 7,000 HUF - -
24 órás általános felnőtt területi jegy - ÁLTALÁNOS FELNŐTT 24 ÓRÁS 3,000 HUF - - -
24 órás általános turista területi jegy - ÁLTALÁNOS TURISTA 24 ÓRÁS 3,000 HUF - - -
24 órás általános ifjúsági területi jegy - ÁLTALÁNOS IFJÚSÁGI 24 ÓRÁS 2,000 HUF - - -
Éves parti felnőtt területi jegy - PARTI FELNŐTT ÉVES MELLÉKVÍZI - - - 25,000 HUF
Éves bojlis felnőtt területi jegy - BOJLIS BEHÚZÓS FELNŐTT ÉVES - - - 55,000 HUF
Heti bojlis felnőtt területi jegy - BOJLIS BEHÚZÓS FELNŐTT HETI - - 27,000 HUF -
Éves általános felnőtt területi jegy - ÁLTALÁNOS FELNŐTT ÉVES - - - 33,000 HUF

Figyelem

A jegy vásárlásához be kell lépnie!


ÉRVÉNYES: 2019. január 1-től december 31-ig időszakban személyazonosságot igazoló fényképes igazolvánnyal:

 • Ráckevei (Soroksári) Duna-ágon, a Kvassay zsiliptől a Tassi zsilipig a hozzátartozó mellékágakkal és hókonyokkal (13-017-1-1)

 • Duna-Tisza csatornán, a kitorkolástól a Sári zsilipig (13-021-1-1)

 • Dunavölgyi főcsatorna Pest megyei szakaszán (13-019-1-1),

 • Északi Övcsatornán, beleértve a XXX, XXXI csatornák Pest megyei szakaszán (13-020-1-1)

 • Dömsödi Holt Duna-ágon (13-016-1-1)

 • Somlyói csatornán (holtágon) (13-018-1-1)

A RÁCKEVEI (SOROKSÁRI)-DUNA (RSD) ÉS MELLÉKVIZEINEK

(Duna–Tisza-csatorna, Dunavölgyi-főcsatorna, Északi-övcsatorna, Dömsödi Holt Duna-ág, Somlyói-csatorna)

2019. ÉVI HORGÁSZRENDJE

 

 

A horgászati tevékenység a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (Hhvtv.), továbbá a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet (Vhr.), és a vonatkozó kormányrendeletek alapján végezhető. A halgazdálkodási, horgászati tevékenység során a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény előírásait is be kell tartani.

 

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK:

 1. Az RSD-n és mellékvizein

 2. A napi a hal kifogását követően kitörölhetetlen tintával a fogási naplóba a fogás helyének, pontos idejének (hónap, nap, óra, perc) megjelölésével, a hal tömegét tizedes vessző feltüntetésével, tizedes pontossággal kell rögzíteni (pl. 1,0 )! Mérleg használata kötelező. A darabszám korlátozással nem védett halfajok fogását össztömegében kifejezve a horgászat befejezését követően – a vízpart elhagyása előtt – kell a fogási naplóba bejegyezni. A megtartani nem kívánt halat azonnal vissza kell helyezni a vízbe, azt a fogási naplóba nem kell rögzíteni.

 3. Minden területi jegy típus tartalmazza a maximálisan fogható mennyiségeket. A napi darabszám korlátozás alá eső halak kifogható mennyiségének elérésekor újabb területi jegy nem váltható!

 4. A vízpart és a vízi növények károsítása szigorúan tilos! Tilos csónakkal nádfalba, gyékényesbe, sásosba beállni!

 5. A hal és egyéb állati hulladék vízbe juttatása súlyos környezetszennyezésnek minősül, ezért tilos!

 6. A kijelölt, vagy nem kijelölt ívó területen megzavarni tilos. Halgazdálkodási kíméleti területen horgászni és azt 50 méteren belül megközelíteni Az ívóhelyre, halgazdálkodási kíméleti területre stégről, partról, csónakból az ún. ráhorgászás is tilos!

 7. A haltelepítések napján a haltelepítés helyétől számított 200 méteres távolságon belül horgászni tilos!

 8. Az RSD-n és mellékvizein nem megengedett a foglalt horgászhely. A jelzőbóját, karót a horgászat befejeztével el kell távolítani a horgászvízből.

 9. Szemetes helyen (a horgászállás 10 méteres körzetében) a horgászatot megkezdeni és horgászni tilos (a cigarettacsikk is szemétnek minősül).

 10. A horgász köteles a bevetett készségeit közvetlen közelről, személyesen őrizni, azok felügyeletét másra, nem ruházhatja át! A horgászkészség őrizetlenül hagyása a horgászrend megsértésének minősül. Az őrizetlenül hagyott horgászkészséget a hivatásos halőr – írásos jelentés nyomtatvány hátrahagyásával – a Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség (a továbbiakban: RDHSZ) székhelyére szállítja, ahol az egy évig megőrzésre, majd selejtezésre kerül. A horgászkészségek tárolási és őrzési költsége bruttó 300 Ft/nap.

 11. A kifogott halat szákban élve tartani csak sérülésmentesen, kíméletesen lehet. A fémszák használata tilos! Amennyiben a hivatásos halőr tiltott horgászmódszer alkalmazása vagy gondatlan tárolás miatt sérült vagy elpusztult halat talál a haltartóban, állatkínzási eljárást kezdeményez. Haltartóban tárolni csak a helyben kifogott halat lehet!

 12. Tilos a halat más horgász által fogott halakkal együtt, közös szákban tartani

 13. *A compót megtartani tilos.

 14. *Az országos szabályozástól eltérően, a fogassüllő méretkorlátozása 40 cm, a csuka méretkorlátozása 50 cm!

 15. *Az amur napi darabszám korlátozás alá eső halfaj, a naponta megtartható mennyiség mérettől függetlenül 3 db.

 16. *A 7 kg-nál nagyobb pontyot, az 5 kg-nál nagyobb fogassüllőt, csukát és balint tilos megtartani, azt kíméletesen vissza kell engedni a vízbe.

 17. A ráckevei Árpád híd 100 méteres körzetében csónakból horgászni tilos.

 18. A hidak és műtárgyak 50 méteres körzetében csak egy készséggel szabad horgászni.

 19. A horgászhelyet szürkület után ki kell világítani jól látható, szórt fénnyel.

 20. A behúzás mindenféle formája tilos, kivéve a bojlis behúzós területi jeggyel rendelkezők esetében.

 21. A horgász haladéktalanul köteles jelenteni a hivatásos halőröknek a környezet károsítást, a . A hivatásos halőrök telefon elérhetősége a területi jegyen megtalálható.

 22. *A január 1. és február 28. illetve november 1. és december 31. között fogott harcsát megtartani tilos, azt haladéktalanul vissza kell engedni a vízbe!

 23. *Élő és élettelen kishallal, halszelettel március 1-jétől a fogassüllő és balin tilalom végéig horgászni tilos, kivéve az ún. stupekos és kuttyogató horgászati módszert.

 24. Január 1-jétől március 15-ig, valamint november 1-jétől december 31-ig terjedő időszakban a vermelő halállományok védelme érdekében szonár használata a halfogási tevékenységhez tilos!

 25. Tilos a csónakból horgászeszközt vontatni, sleppelni!

 26. Balinólom, műlégy és pilker kizárólag egyágú horoggal használható.

 27. Az RSD mellékvizein a belly boat horgászati célú használata tilos!

*TERÜLETI SZABÁLYOK ÉS KORLÁTOZÁSOK:

 1. Egész évben tilos horgászni a következő területeken:

 2. A Csepeli Kis-Duna öbölben, jobb part 51,3 fkm.

 3. Dömsödi ún. Kerek agyagosban.

 4. A Szigetszentmártoni Rafás-sziget északi oldalán levő „Kerek nádasban”. A nádas területére és annak öblébe vízi járművel behajtani, azt 3 m-es távon belül megközelíteni tilos!

 5. A Rózsa-szigeten a horgászat csak szállóvendégek részére engedélyezett. A sziget 50 méteres körzetében csak a vendégek horgászhatnak.

 6. A Makádi Ezüstpartra gépjárművel behajtani csak a Közép–Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság behajtási engedélyével lehetséges.

 7. A Francia-öbölben, a Szigetbecsei holtágon és a mellékvizeken csak a parti horgászat engedélyezett

 8. A Makádi- és a Tököli parkerdő területén található nagynyomású földgázszállító vezeték 8-8 méteres övezetében tiltott bármilyen építmény elhelyezése, tűzrakás, anyagok égetése, gépjármű és lakókocsik tárolása, telepítése.

 9. A Kvassay-zsilipnél csónakkal, vízi járművel az erőművi ágba behajózni, ott vízi járművel lehorgonyozni, a parti létesítményekhez, vízépítési műtárgyakhoz kikötni tilos! A jobb parti rész üzemi terület, horgászni csak a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság által kiadott belépési engedély birtokában, érvényes horgászati okmányokkal lehetséges.

   

  Az RDHSZ fenntartja a jogot, hogy vízrendszerén egyéb helyeken is korlátozza a horgászatot, ezeket a helyeket jelzi és honlapján megjeleníti.

*IDŐBELI KORLÁTOZÁSOK:

 1. Az őszi haltelepítések miatt az RSD-n október 14-én 00:00 órától november 1-jén 06:00 óráig horgászati tilalom lép életbe. Ezen idő alatt a parton és annak környékén horgászatra alkalmas felszereléssel tartózkodni, szoktató etetést végezni tilos

 2. A Makádi Ezüstparton október 14-én 00:00 órától november 1-jén 06:00 óráig mindennemű helyfoglalás, és horgászeszközökkel való tartózkodás tilos.

 3. A Makádi Ezüstparton a szeptember 1-jén 12:00 óra és 06-án 16:00 óra között megrendezésre kerülő Nemzetközi Pontyfogó Verseny idején a Makádi strandtól a Tassi strandig terjedő szakaszon (1,3-4,5 fkm), mindkét parton és a mederben is csak a versenyzők horgászhatnak.

 4. A Makádi erdő és a Rózsa-sziget közötti (1-5 fkm) vízszakaszon 2019. október 13-án, vasárnap kerül megrendezésre a Ráckevei Dunaági nyílt pergetőverseny. Az adott vízterületen az egyéb horgászat tilos.

 5. Az RSD-n és mellékvizein január 1-jétől január 31-ig és november 1-jétől december 31-ig horgászni csak 06:00 órától téli időszámítás szerint 17:00 óráig, nyári időszámítás szerint 18:00 óráig engedélyezett.

 6. A bojlis behúzós területi jeggyel rendelkezők az RSD-n és mellékvizein január 1-jétől január 31-ig és november 1-jétől december 31-ig 00:00 órától 24:00 óráig horgászhatnak, de 17:00 órától 06:00 óráig csak pontyra horgászhatnak, és halat csak a 06:00 órától 17:00 óráig terjedő időszakban tarthatnak meg.

 7. A Francia-öböl teljes területe halgazdálkodási kíméleti terület (halak telelő területe), ahol január 1. és március 1., illetve október 31. és december 31. között általános horgászati tilalom lép érvénybe (GPS: N47,440422, E19,074978).

 8. Az ún. "Lajos hókony" és a Taksonyi holtág teljes területén január 1. és március 1., valamint november 1. és december 31. között a pergetés minden eszközzel tilos.

 9. Az RSD-n és mellékvizein a május 02. és május 31. közötti pontyfogási tilalom feloldásra kerül.

 10. A területi halgazdálkodási hatóság és az RDHSZ által kijelölt halgazdálkodási kíméleti területeken (ívóhelyek), március 1-jétől június 15-ig általános horgászati tilalom lép életbe:

  1. Cuczor-szigeti nádasok a Dunaharaszti hajóállomástól a 47-es fkm-ig mind a három ágban (GPS: N47,371417, E19, 092700)

  2. Az Angyali sziget északi csücskénél elterülő nádas és lagúna teljes területén (GPS: N47,201592, E18,954261)

  3. A Dömsödi Holt-Duna Ráckevei (Soroksári)-Dunába csatlakozó ún. átvágás szakaszán (9-9,5 fkm.) (GPS: N47,088628, E18,996700)

  4. A ráckevei strandtól a hídig terjedő nádas-gyékényes (bal) partszakasz (19-19,3 fkm) (GPS: N47,161458, E18948461)

  5. A Makádi természetvédelmi terület teljes parti részén (5,45-6,54fkm) (GPS: N47,075986, E18963661)

A GPS koordinátákkal megjelölt halgazdálkodási kíméleti területek részletesebb leírása, térképe az RDHSZ honlapján (www.rdhsz.hu) is megtekinthető.

 

 1. Szabályszegés gyanúja esetén a halőrzési és halvédelmi feladatok ellátása közben fénykép, mozgókép és hangfelvétel készülhet. Az ellenőrzés során készült felvételeket a jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli az RDHSZ.

 2. A Ráckevei (Soroksári)-Duna csepeli versenypályáján az országos verseny kezdetét megelőző nap 8:00 órától, egyéb versenyek esetében, a verseny napján 00:00 órától horgászni tilos. A tiltást a pálya végein elhelyezett táblák is jelzik.

   

  PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ÉRDI JÁRÁSI HIVATALA KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FŐOSZTÁLY ELŐÍRÁSAI:

 3. Tilos horgászni a Kiskunsági Nemzeti Park Felső-Kiskunsági Szikes Puszták alábbi törzsterületein:

  • A Dömsödi árapasztó csatornán az ún. Puskás hídtól a Szunyogi-bújtatóig (XXXI. sz. csatorna) az északi oldalon.

  • A XXXI-es csatornán a Dömsödi árapasztó csatornától a sóderbányáig a belső-nyugati-oldalon, továbbá a Dömsödi árapasztó csatornától délre a juhászföldi műútig mindkét oldalon.

  • A XXXI-es csatornán a juhászföldi műút kereszteződésétől a Bács-Kiskun megyei határig mindkét oldalon.

  • A XXX-as csatornán a halastavaktól délre és a juhászföldi műúttól északra a nyugati oldalon.

  • A XXX-as csatornán a juhászföldi műúttól délre eső szakaszokon a sorompóval, illetve táblával jelzett pontoktól délre mindkét oldalon.

   2)   Szigetcsép, Csupics-sziget térségére vonatkozó előírások:

 4. A Csupics-sziget területén, partjáról és a szigetet övező láp és mocsári vegetációjú területeken horgászni tilos.

 5. A Csupics-sziget jobb parti mellékágában a 31-32 fkm. között a jobb partról is tilos a horgászat, kizárólag a nyílt vízen csónakból, a partéltől és a part menti vízinövényzettől legalább 20 méteres távolságra lehet horgászni.

3)   Általános kikötések:

 • Védett természeti területen sátorozni és tüzet gyújtani tilos!

 • A védett természeti területre a horgász, illetve kísérője kutyát nem vihet be.

 • A horgászat végeztével a területet mindenki köteles hulladékmentesen hátrahagyni, horgászat csak hulladékmentes horgászhelyen kezdhető meg.

 • A horgászati tevékenység nem veszélyeztetheti vagy károsíthatja a védett természetvédelmi területeket, európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területeket (Natura 2000), az ott található védett természeti értékeket, közösségi jelentőségű és kiemelt közösségi jelentőségű fajokat, illetve élőhely típusokat.

  A fenti előírások betartását a természetvédelmi hatóság is ellenőrzi!

   

  Haljel beküldése

  Az RDHSZ telepítéskor a halak egy részét megjelöli. Kérjük, hogy aki ilyen halat fog, a haljelet vagy annak adatait az RDHSZ-hez írásban juttassa el. Beküldendő adatok: a fogás helye, időpontja, a hal méretei (tömege, testhossza, testmagassága) és a horgász elérhetősége. A méreten aluli vagy megtartani nem kívánt halat a haljellel együtt kell a vízbe visszahelyezni. A beküldött pontos és teljes körű adatokért az RDHSZ jutalmat küld a horgásznak.

   

  Rekordlista

  Az RDHSZ a Ráckevei (Soroksári)-Dunán és mellékvizein fogott halakból rekordlistát működtet, mely a honlapon (www.rdhsz.hu) elérhető. A listára csak hitelesített adat kerülhet fel. Hitelesítést csak a halgazdálkodási ágazatvezető, a halőri csoportvezető és az általuk megbízott személyek végezhetnek. A horgász köteles a rekordlistás halat sértetlenül, a hitelesítést követően kíméletesen a vízbe visszaengedni, kivéve a harcsát és a busát.

  A kiemelkedően nagy halat fogó és azt visszaengedő horgász jutalomban is részesül, a jutalom a fogást követő évre térítésmentes területi jegy a Ráckevei (Soroksári)-Dunára és mellékvizeire, kivéve a bojlis behúzós területi jeggyel rendelkezők. A bojlis behúzós területi jeggyel rendelkezők közül, a három legnagyobb rekordlistás pontyot és a legnagyobb amurt fogó horgász is térítésmentesen kapja a következő évi bojlis behúzós területi jegyét. A rekord bejelentéséhez kérjük, küldjön SMS-értesítőt a halőri csoportvezetőnek: 06-30-202-5691. A rekordlistára kerülés alsó súlyhatárát és a jutalmazott súlymértéket a táblázat tartalmazza.

   

Halfaj

Listára kerülés alsó határa (kg)

Jutalmazás alsó határa (kg)

Ponty

10

**

Amur

15

***

Fogassüllő

5

8

Csuka

5

6

Harcsa

25

40

Balin

4

4

Busa

25

-

Kecsege

2

2

Márna

3

3

Egyéb halfajok

1,5

-

 

 

*A Vhr. 27. § (1) bekezdésben előírtak szerint a halgazdálkodásra jogosult köteles feltüntetni a helyi horgászrendben megállapított, jogszabályoktól eltérő szigorításra irányuló fogási korlátozásokat, egyes halfajok kifogható mérettartományától, illetve fajlagos fogási tilalmi idejétől való, illetve mentesítési eltéréseket.

**Az 50 legnagyobb pontyot fogó horgász, és *** a 20 legnagyobb amurt fogó horgász részesül jutalomban. A beérkező fogási adatok kiértékelése december 31-ig megtörténik, ezt követően kiértesítjük a jutalomban részesülőket.

Az RDHSZ főállású, hivatásos és kiterjedt társadalmi – rendészeti jogkörű – halőri szolgálatot működtet.

A halőrzés jogosultságát, módját, működési területét, a hivatásos halőrök és a társadalmi halőrök működésére vonatkozó részletes szabályokat a Hhvtv. végrehajtására kiadott rendelet (Vhr.) és a 2012. évi CXX. törvény szabályozza.

A jelen előírások be nem tartása esetén a hivatásos halőr az állami horgászjegyet és a területi jegyet bevonja.

 

 

Hal-, környezet- és vízvédelmi bejelentések:

Ugrai Zoltán halgazdálkodási ágazatvezető: 06-30-942-9548

Szviridov Attila halőri csoportvezető:           06-30-202-5691

 

RSD és mellékvizeinek, hókonyainak hivatásos halőrei és telefonos elérhetőségei:

Bán Zoltán                  06-30-202-5686

Ember Zsolt                06-30-202-5689

Fehér Zoltán               06-30-689-3331

Kecskés István           06-30-202-5698

Neszvecskó László     06-30-640-9787

Németh Attila             06-30-429-5533

Vida László                06-30-202-5690

Szemők László           06-30-508-1482

Gönci György             06-30-677-0822

Láng Zete                   06-30-976-8897